Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön alaiset toimijat

 • Valtiovarainministeriön pääsivustolta löytyvä tieto painottuu ministeriön toimialan mukaisesti valtiontalouteen. Tietoa löytyy myös muun muassa yhteiskunnan valmiusasioista yleisesti sekä yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, jonka tavoitteena on turvata yhteiskunnan toimintakyky, säilyttää Suomen valtion itsenäisyys ja edistää kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Ministeriön sivuilta löytyy lisäksi linkki strategiaa ja yhteiskunnan varautumista esittelevälle verkkosivustolle ”Yhteiskunnan turvallisuus”.
 • RSS-syötteet: ”Tiedotteet”, ”Puheet”, ”Uutiskirjeet”, ”Julkaisut”
 • Valtionvarainministeriön sivut http://www.vm.fi/vm/fi/01_etusivu/

 

Aluehallintovirasto – AVI

 • Sivustolla on tietoa Aluehallintovirastojen edistämien perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta, peruspalveluiden saatavuudesta, ympäristönsuojelusta, ympäristön kestävästä käytöstä, sisäisestä turvallisuudesta sekä terveellisestä ja turvallisesta elin- ja työympäristöstä. Pelastustoimen ja varautumisen osalta tieto on keskitetty aluehallintovirastojen alueellisille sivuille ja työsuojelun uusimmat tiedotteet ovat luettavissa työsuojelun pääsivulta; muu tieto on jaettu työsuojelun viiden eri vastuualueen sivuille. Ympäristölupia käsittelevältä sivulta löytyy ohjeet ympäristölupahakemuksen jättämiseen, lisäksi löytyy kuulutukset ja päätökset koskien ympäristö- ja vesitalousasioita.
 • RSS-syötteet: ”Aluehallintoviraston tiedotteet”, ”Elinkeinot – tiedotteet”, ”Oikeusturva – tiedotteet”, ”Opetus – tiedotteet”, ”Perhe- ja sosiaalipalvelut – tiedotteet”, ”Terveys – tiedotteet”, ”Turvallisuus- tiedotteet”, ”Työsuojelu – tiedotteet”, ”Ympäristö – tiedotteet”, ”Ympäristöterveys – tiedotteet”
 • Aluehallintoviraston sivut http://www.avi.fi/

                     

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus – ELY

 • Sivustolle on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosaston sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä, joita nykyään hoidetaan viidentoista ELY-keskukseen toimesta. Lisäksi tietoa löytyy liikenneturvallisuuteen, ympäristöturvallisuuteen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton sivustolla on yritysturvallisuuden osa-alueisiin liittyen.
 • RSS-syötteet: ”Kaikki tiedotteet”, ”Elinkeinot-tiedotteet”, ”Liikenne-tiedotteet”, ”Sivistys-tiedotteet”, ”Työ-tiedotteet”, ”Ympäristö-tiedotteet”
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivut http://www.ely-keskus.fi/

 

Tulli

 • Sivuilla on tietoa liittyen vientiä ja tuontia koskeviin rajoituksiin,  kieltoihin, sekä elintarvike- ja kulutustavaravalvontaan. Sivuilta löytyvät myös ohjeet esimerkiksi siihen, kuinka yritys voi hakea Tullin turvallisuustodistuksen (AEO) tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen. Tietoa on myös AEO-toimijoille asetetuista vähimmäisvaatimuksista sekä muista hakuprosessiin liittyvistä kuvauksista sekä ohjeista. Lisäksi sivuilla on Suomessa AEO-statuksen saavuttaneet yritykset sekä linkki komission AEO-järjestelmään, jossa on kaikkien maiden AEO-toimijat.
 • RSS-syötteet: ”Tullin lehdistötiedotteet”, ”Valuutan muuntokurssit”, ”THT - Tullin tiedotuksia”, ”Tullin asiakastiedotteet”, ”Tullin asiakastiedotteet – Yksityisille”, ”Tullin asiakastiedotteet – Yrityksille”, ”Tullin asiakastiedotteet - Sähköinen asiointi”
 • Tullin sivut http://www.tulli.fi/fi/

 

VAHTI, valtiovarainministeriö

 • Alasivustolla on tietoa valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTI:n toiminnasta ja tehtäväalueista. Sivuilla on nähtävillä VAHTI-ohjeistuksen voimassaolevat tietoturvaohjeet ja –määräykset, käynnissä olevat tietoturvahankkeet sekä saatavilla on tietoa kansainvälisestä tietoturvayhteistyöstä.
 • VAHTI:n sivut http://www.vm.fi/vm/fi/16_ict_toiminta/009_Tietoturvallisuus/index.jsp  

Evästekäytäntö

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja tietokoneellesi.

Hyväksytkö?