Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön alaiset toimijat

Työ- ja elinkeinoministeriön pääsivu

 • Sivustolla on tietoa muun muassa yritysten välisestä päästökauppajärjestelmästä,  ydinenergiasta sekä ydinturvallisuudesta. Lisäksi tietoa löytyy työlainsäädännöstä, työelämän kehittämisestä sekä kilpailupolitiikasta.
 • RSS-syötteet: ”Tiedotteet”, ”Uutiset”, ”Julkaisut”, ”Blogit”
 • Työ- ja elinkeinoministeriön sivut http://www.tem.fi/

 

Energiamarkkinavirasto

 • Sivustolla oleva tieto keskittyy erilaisten energiamuotojen ja näihin liittyvän lainsäädännön, valvonnan, ohjeiden sekä muiden asiaseikkojen käsittelyyn. Tietoa löytyy myös energiavirastosta sekä päästökauppajärjestelmästä. Etusivulta löytyy lisäksi suora linkki sähkön hintavertailupalveluun.
 • Energiamarkkinaviraston sivut http://www.energiamarkkinavirasto.fi/default.asp?start=1&languageid=246

 

Finnvera Oyj

 • Sivustolta löytyy erityisesti yrityksille suunnattua tietoa liiketoiminnan riskeistä, sekä viennin riskeihin liittyviä laskureita ja taulukkoja. Lisäksi löytyy Finnveran eri maille laatimia maaluokituksia.
 • Finnveran sivut http://www.finnvera.fi/

 

Geologian tutkimuskeskus

 • Sivustolta löytyy tietoa geologian tutkimuskeskuksen toiminnasta sekä muun muassa energia- ja ilmastopolitiikasta. Lisäksi sivustolta löytyy tietoa kaivostoiminnasta, maankäytöstä ja rakentamisesta sekä toimintaan liittyvistä riskiselvityksistä.
 • RSS-syötteet: ”Lehdistötiedotteet”, ”Ajankohtaiset artikkelit”
 • Geologian tutkimuskeskuksen sivut http://www.gtk.fi/

 

Huoltovarmuuskeskus

 • Sivustolla on tietoa huoltovarmuudesta, huoltovarmuusorganisaatiosta, mukaan lukien huoltovarmuusneuvosto (ent. puolustustaloudellinen suunnittelukunta), sekä huoltovarmuuskeskuksen tehtävistä ja tavoitteista. Lisäksi tietoa löytyy huoltovarmuuteen liittyvistä uhkakuvista sekä alan keskeisestä lainsäädännöstä. Tietoa huoltovarmuudesta on jaoteltu myös toimialoittain.

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

 • Sivustolla on tietoa muun muassa kilpailu- ja kuluttajapolitiikasta, kilpailulaista ja EU:n kilpailusäännöistä sekä kilpailu- ja kuluttajaviraston ratkaisuista koskien esimerkiksi yrityskauppoja. Tietoa löytyy myös kilpailuneutraliteettisäännöksistä. Lisäksi etusivuilta löytyy linkki vihjeen tekemiseksi koskien epäilyä kielletystä kilpailunrajoituksesta.
 • RSS-syötteet: ”Ajankohtaista”
 • Kilpailuviraston sivut http://www.kkv.fi/

 

Kuluttajatutkimuskeskus

 • Sivustolla on tietoa kuluttajatutkimuskeskuksesta sekä kuluttajatutkimuskeskusta koskevista laeista ja asetuksista. Sivuilta löytyy myös kaikille avoin KULTU-tutkimustietokanta, josta löytyy yli 7500 kuluttajan näkökulmasta tehtyä tutkimusta. Lisäksi sivuilta löytyy aihepiirin mukaisia julkaisuja ja tiedotteita.
 • RSS-syötteet: ”Ajankohtaista”
 • Kuluttajatutkimuskeskuksen sivut http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/

 

Matkailun edistämiskeskus

 • Sivustolla oleva tieto painottuu matkailuun ja Suomen matkailullisen imagon kehittämiseen. Sivustolta löytyy muu muassa tilasto- ja markkinatietoa matkailun edistämiskeskuksen tärkeimmistä markkina-alueista, maakatsauksia ja Suomen asemasta suhteessa ao. maasta ulkomaille suuntautuvaan matkailuun. Lisäksi löytyvät vientikelpoisuuskriteerit, jotka ovat hyödynnettävissä tuotekehityksessä kansainvälisillä markkinoilla sekä tietoa Laatutonni –laadunkehittämisohjelmasta.
 • Matkailun edistämiskeskuksen sivut http://www.mek.fi/

 

 

 

Mittatekniikan keskus

 • Sivustolla on tietoa SI-järjestelmän mittayksiköistä Suomessa, metrologisesta huippututkimuksesta sekä mittaussovellutusten kehittämisestä teollisuuden kanssa. Tietoa löytyy myös FINAS-akkreditointipalvelun tehtävistä (Finnish Accreditation Service). Lisäksi sivuilta löytyvät metrologian käsitteet, jotka ilmaistaan listauksena, NTP-aikapalvelu, jonka avulla voidaan oman tietokoneen kello tahdistaa Suomen kansalliseen aikaan sekä linkkejä eri julkaisuihin ja tiedotteisiin.
 • Mittatekniikan keskuksen sivut http://www.mikes.fi/

 

Patentti- ja rekisterihallitus

 • Sivustolta löytyy tietoa Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämistä kauppa-, yhdistys-, säätiö- ja yrityskiinnitysrekistereistä sekä niihin liittyvistä tehtävistä. Lisäksi löytyy tietoa muun muassa PatInfo - PRH:n patenttirekisteristä sekä Espacenet-patenttijulkaisutietokannasta, joka sisältää sekä kansallisia tietokantoja että maailmanlaajuisen patenttitietokannan. Sivustolla on myös linkit yrityksen perustamiseen verkossa sekä PRH:n ja Veron yhteiseen YTJ-palveluun.
 • RSS-syötteet: ”Tiedotteet”, ”Sivujen viimeisimmät päivitykset”.
 • Patentti- ja rekisterihallituksen sivut http://www.prh.fi/fi.html

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy

 • Sivustolla on tietoa pääomasijoitustoiminnasta, jonka keinoin edistetään suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Tietoa löytyy lisäksi vastuullisesta sijoitustoiminnasta,  eri sijoitusmuodoista sekä sijoituskohteista. Sivuilla on esitelty myös muista vastaavia yritystoiminnan rahoittajatahoja.
 • Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sivut http://www.teollisuussijoitus.fi/

 

TEKES – teknologian innovaatioiden kehittämiskeskus

 • Sivuston tieto keskittyy yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehitysprojektien sekä innovaatiotoiminnan rahoituskysymyksiin. Sivustolta löytyy yrityksille myös sopimusmalleja kehitysprojektien eri vaiheissa hyödynnettäväksi.
 • RSS-syötteet: ”Uutiset”
 • TEKES:n sivut http://www.tekes.fi/fi/community/Etusivu/307/Etusivu/381

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES

 • Sivustolla on alasivujensa kautta tietoa jokaisesta toimialasta, jolla TUKES toimii. Tieto koskee tuotteita, laitteistoja, laitoksia ja teknisiä palveluja. Kuluttajaturvallisuudesta on oma sivustonsa, jossa on eri tuotteiden turvallisuuden valvontaohjeita, tietoa valvontatavoista sekä muita ajankohtaisia tiedotteita. Lisäksi tietoa löytyy Tukesin palveluista, jonka osiosta löytyy julkaisuja, oppaita, ohjeita, rekistereitä, säädöksiä yms. 
 • RSS-syötteet: ”Tukesin tiedotteet”, ”Tukesin blogit”
 • TUKES:n sivut http://www.tukes.fi/

 

Työneuvosto

 • Sivuilta löytyy tietoa eri tahojen mahdollisuudesta esittää työneuvostolle kirjallisia lausuntopyyntöjä työn tekemiseen liittyvien lakien soveltamisesta tai oikaisuvaatimuksia aluehallintoviraston työsuojelullisissa poikkeuslupa-asiassa antamaan päätökseen. Lisäksi sivuilta löytyvät ohjeet työneuvoston antamien lausuntojen tilaamiseen.
 • Työneuvoston sivut http://www.tem.fi/index.phtml?s=2483

 

Valtakunnansovittelijan toimisto

 • Sivulta löytyvä tieto painottuu tilanteisiin, kun  työ- tai virkaehtosopimusta ei saada aikaan ilman ulkopuolista apua. Tietoa löytyy myös Suomessa voimassa olevasta pakkosovittelusta.
 • Valtakunnansovittelijan sivut http://www.tem.fi/index.phtml?s=2414

 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus

 • Sivustolla on tietoa tutkimuskeskus tekemästä soveltavasta tutkimuksesta ja tavoitteista yhdistää monialainen osaaminen tukemaan elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia. Sivuston julkaisuarkistosta on ladattavissa tai tilattavissa tuhansia julkaisuja, joista osa käsittelee turvallisuusasioita, kuten turvallisuussuunnittelua, -kulttuuria ja -johtamista. Lisäksi tietoa löytyy VTT Expert Services Oy:n toiminnasta sekä tarjoamista asiantuntija-, testaus- ja sertifiointipalveluista.
 • RSS-syötteet: ”Uusimmat uutiset”, ”Ajankohtaistiedotteet”, ”Tulevat tapahtumat”
 • Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen sivut http://www.vtt.fi/

Evästekäytäntö

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja tietokoneellesi.

Hyväksytkö?