Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja teveysministeriön alaiset toimijat

 • Sosiaali- ja terveysministeriön pääsivuston tieto painottuu arjen turvallisuuteen, kuten hyvinvointiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sivustolla on runsaasti oikopolkuja sekä linkkejä julkaisuihin, ajankohtaisiin keskusteluihin sekä hallinnonalan tiedotteisiin. Alasivuilta löytyy lisäksi kunkin aihealueen turvallisuutta käsittelevää tietoa, joista kaksi merkittävämpää on avattu omina kuvauksina alla.
 • RSS-syötteet: ”Uusimmat”, ”Tiedotteet aihealueittain”, ”Julkaisut aihealueittain”
 • Sosiaali- ja terveysministeriön sivut http://www.stm.fi/etusivu  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön alasivu: Valmiusasiat

 • Alasivun tieto keskittyy viranomaisten ja laitosten sekä kuntien erityistilanteisiin sekä poikkeusoloihin varautumiseen. Lisäksi sivulta löytyy erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelun tueksi runsaasti STM:n tuottamia julkaisuja sekä muita linkkejä. Tietoa löytyy myös ministeriössä valmiusasioista vastaavan valmiusyksikön toiminnasta.
 • Valmiusasiat http://www.stm.fi/valmius

 

Sosiaali- ja terveysministeriön alasivu: Ympäristöterveys

 • Alasivulta löytyy tietoa elinympäristössä esiintyvien terveyshaittojen tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja poistamiseen. Lisäksi tietoa löytyy muun muassa kemikaalilainsäädännöstä, säteilysuojelusta sekä geeniteknologian ja bioteknologian valvonnasta.
 • Ympäristöterveys http://www.stm.fi/hyvinvointi/ymparistoterveys

 

Finanssivalvonta

 • Sivustolta löytyy tietoa koskien alan standardeja (esimerkiksi operatiivisten riskien hallinta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen). Lisäksi tietoa löytyy finanssimarkkinoilla tarvittavien toimilupien hakemisesta ja rekisteröinnistä sekä Finanssivalvonnan valvottavien raportointiohjeista.
 • Finanssivalvonnan sivut http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Pages/Default.aspx

 

Säteilyturvakeskus - STUK

 • Sivustolla on runsaasti tietoa säteilystä ja sen vaaroista. Lisäksi on saatavilla yksityiskohtaista tietoa säteilyn käyttökohteista sekä säteilyn käytön valvonnasta ja säteilysuojelusta. Radioaktiivisia aineita ja säteilylaitteita käyttäville toimijoille on erillisellä ProInfo-alasivustolla runsaasti tietoa turvallisuudesta, vastuista sekä lupavaatimuksista. Ydinturvallisuutta käsittelevässä osiossa on ydinturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia tiedotteita sekä tietoa ydinlaitoksista.
 • RSS-syötteet: ”Tiedotteet”, ”Verkkouutiset”
 • Säteilyturvakeskuksen sivut http://www.stuk.fi/

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 • Sivuston tieto keskittyy väestön terveyteen sekä asuinympäristön laatuun ja turvallisuuteen. Muun muassa tapaturmia ja väkivaltaa käsittelevässä osiossa tietoa löytyy työturvallisuusasioista, joiden lisäksi siellä on linkkejä muiden toimijoiden sivuille. Ympäristöturvallisuusosiosta löytyy tietoa ympäristömyrkyistä sekä veden ja ilman epäpuhtauksista. Matkailuterveysosiossa on linkki kattavaan matkailijan terveysoppaaseen. Lisäksi sivustolla on runsaasti aihepiirin mukaisia oikopolkuja sekä luettavissa suuri määrä THL:n julkaisuja.
 • RSS-syötteet: ”THL:n lehdistötiedotteet”, ”THL:n kaikki ajankohtaisuutiset”, ”THL:n uudet julkaisut”
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivut http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/etusivu

                     

Työsuojeluhallinto

 • Sivustolla on yleistä tietoa työsuojelusta sekä saatavilla muun muassa runsaasti aluehallintovirastojen julkaisemaa materiaalia. Sivustolla on myös kattava tietopaketti työolojen vaara- ja haittatekijöistä. Lisäksi tietoa löytyy työsuojeluun liittyvästä lainsäädännöstä sekä tarvittavista luvista ja ilmoituksista. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulta löytyy runsaasti materiaalia työnantajan tueksi eri toimialoittain (esimerkiksi työnantajan velvollisuudet ulkomaalaisten työntekijöiden suhteen, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, työsuojelutoiminta työpaikalla).
 • RSS-syötteet: ”Uutisia”, ”Uutta verkkopalvelussa”, Uusia julkaisuja”, ”Työpaikkatiedotteita”
 • Työsuojeluhallinnon sivut http://www.tyosuojelu.fi/fi/

 

Työterveyslaitos

 • Sivustolla on tietoa muun muassa riskien arvioinnista, tapaturmien ehkäisystä, työsuojelusta sekä työturvallisuusjohtamisesta.  Ajankohtaista tietoa löytyy lisäksi myös aihealueittain jaoteltuna sekä koskien esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeita, koulutusta tai Työterveyslaitoksen tuottamia asiantuntijapalveluita.
 • RSS-syötteet: ”Tiedotteet”, ”Uutiset”
 • Työterveyslaitoksen sivut: http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

Evästekäytäntö

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja tietokoneellesi.

Hyväksytkö?