Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriön alaiset toimijat

 • Vuoden 2013 päivityksen myötä sisäasiainministeriön pääsivustolta löytyy oman alasivun muodossa selkeä osio turvallisuudelle. Osiosta ”Turvallisuus” löytyvä tieto painottuu sisäiseen turvallisuuteen ja sen keskeisiin toimialoihin, kuten poliisitoimi, pelastustoimi, rajavartiolaitos ja hätäkeskuslaitos sekä näiden toimijoiden vastuulla oleviin suuriin tehtäväkokonaisuuksiin.
 • RSS-syötteet: ”Uutiset”, ”Puheet”, ”Sisäasiainministeriön blogi”
 • Sisäasiainministeriön sivut http://www.intermin.fi/  

 

Hätäkeskuslaitos

 • Sivustolla on runsaasti tietoa hätätilanteisiin ennakkoon varautumisesta sekä hätätilanteessa toimimisesta monenlaisissa olosuhteissa niin koti- kuin ulkomaillakin. Lisäksi tietoa löytyy tekniikan kehittyvistä mahdollisuuksista hätäilmoituksen tekemiseen sekä karttakoordinaattipalvelu tarkkojen koordinaattien määrittämistä varten. Sivustolla kerrotaan myös hätäkeskusuudistuksesta sekä Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöstä lukuisten eri toimijoiden kanssa.
 • RSS-syötteet: ”Hätäkeskuslaitoksen tiedotteet”
 • Hätäkeskuslaitoksen sivut http://www.112.fi

 

Keskusrikospoliisi

 • Sivustolla on uusimpia tiedotteita koskien yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta sekä kaksi kertaa vuodessa päivittyvä tilannekuva. Tietoa löytyy myös rahanpesusta, nettihuijauksista ja niiden torjunnasta, sekä linkki poliisin nettivinkkilomakkeeseen. Yritysten riskienhallinnan tueksi löytyy sivustolta rikostorjunnan toimintamalli sekä siihen liittyvä, yrityskohtaisesti sovellettava kysymyssarja.
 • RSS-syötteet: ”Poliisi tiedottaa”
 • Keskusrikospoliisin sivut http://www.poliisi.fi/krp

 

Pelastustoimi

 • Sivustolla on runsaasti tietoa pelastustoimesta, ajankohtaisista hankkeista, tutkimusraporteista ja -tuloksista, hätäkeskustoiminnasta, pelastusalaan liittyvästä lainsäädännöstä, koulutuksesta sekä omatoimisesta varautumisesta. Sivustolla on myös tietopankki, jossa useita erilaisia pelastusalan tilastoja, muun muassa Pronto-tilastot, sekä muita julkaisuja ja esitteitä.
 • Pelastustoimen sivut http://www.pelastustoimi.fi/

 

Poliisiammattikorkeakoulu

 • Sivustolla on tietoa poliisiammattikorkeakoulun tekemästä riippumattomasta  yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellistä poliisialan tutkimuksesta. Tietoa löytyy myös poliisin valtakunnallisesta tulostietojärjestelmästä (PolStat), jonka sisältämiä dynaamisia tilastoja, tulossuunnittelun tunnuslukuja ja raportteja voidaan käyttää muun muassa tutkimuksiin, analysointiin ja ad hoc -kyselyihin. Lisäksi tietoa löytyy sekä poliisiammattikorkeakoulussa opiskelusta kiinnostuneille että yksityisen turvallisuusalan kouluttajatahoille suunnatuista maksullisista koulutuksista kiinnostuneille.
 • Poliisiammattikorkeakoulun sivut http://www.polamk.fi/poliisi/poliisioppilaitos/home.nsf/pages/indexfin

 

Poliisihallitus

 • Sivustolla on tietoa poliisihallituksen tehtäväalueista, kuten muun muassa yksityisen turvallisuusalan valvonnasta, arpajais- ja rahankeräysvalvonnasta sekä viranomaislupien myöntämisestä. Lisäksi tietoa löytyy poliisiorganisaation eri yksiköiden toiminnasta.
 • RSS-syötteet: ”Poliisi tiedottaa”
 • Poliisihallituksen sivut http://www.poliisihallitus.fi/poliisi/hallitus/home.nsf/pages/indexfin

 

Poliisilaitokset

 

Rajavartiolaitos

 • Sivustolta löytyy tietoa muun muassa rajanylityspaikoista, matkustamisesta sekä matkustamisessa edellytettävistä matkustusasiakirjoista. Tietoa löytyy myös rajat ylittävän rikollisuuden torjunnasta, joka on yksi Rajavartiolaitoksen ydintoiminnoista. Lisäksi kerrotaan maanpuolustuksesta, rajavalvonnasta, meripelastuksesta sekä niihin liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista.
 • RSS-syötteet: ”Rajavartiolaitoksen tiedotteet”
 • Rajavartiolaitoksen sivut http://www.raja.fi

 

Sisäisen turvallisuuden sihteeristö

 • Sivustolla on tietoa sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, joka sisältää myös yritysturvallisuuteen liittyvän laajan alasivuston. Sivustolta löytyy myös teemakohtaisia yritysturvallisuuteen liittyviä tilannekuvia sekä yritysturvallisuutta käsitteleviä julkaisuja.
 • Sisäisen turvallisuuden ohjelman yritysturvallisuuden sivut

http://www.intermin.fi/sisainenturvallisuus/yritysturvallisuus

 

Suojelupoliisi

 • Sivustolla yrityksille suunnattu tieto käsittelee keskeisesti henkilöturvallisuutta. Sivustolta löytyvät ohjeet henkilöturvallisuusselvitysten teettämiseen sekä linkki niissä tarvittaviin lomakkeisiin. Lisäksi löytyy tietoa suojelupoliisin suorittamista yhteisöturvallisuusselvityksistä sekä terrorismintorjunnasta ja sen uhka-arviosta.
 • Suojelupoliisin sivut http://www.poliisi.fi/poliisi/supo60/home.nsf/pages/indexfin

 

Turvallisuusalan neuvottelukunta

 

Turvallisuusalan valvontayksikkö

Evästekäytäntö

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja tietokoneellesi.

Hyväksytkö?