Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Oikeusministeriön alaiset toimijat

 • Oikeusministeriön pääsivustolta löytyvä tieto painottuu oikeusministeriön alaisuudessa toimivien viranomaisten sekä yhteistyötoimijoiden tehtäväkokonaisuuksiin. Tietoa löytyy myös muun muassa oikeuspoliittisesta tutkimuksesta sekä valmisteilla olevista lakihankkeista. Lisäksi tietoa löytyy erilaisten oppaiden, ohjeiden ja julkaisujen muodossa. Etusivulta löytyy myös linkki oikeusministeriön koordinoimaan Otakantaa.fi –palveluun, jossa on mahdollista ottaa kantaa tai kommentoida kulloinkin ajankohtaista kysymystä.

 

Oikeuslaitos

 • Sivustolla löytyvä tieto keskittyy eri tuomioistuinten toimintaan sekä oikeusasteiden vallankäytön periaatteisiin. Tietoa löytyy myös oikeusavun määräytymisperiaatteista sekä ulosottoon liittyvistä asioista. Oikeuslaitoksen etusivulle päivitetään säännöllisesti listaa uusimmista tuomioistuinratkaisuista sekä julkisista huutokaupoista.
 • Oikeuslaitoksen sivut http://www.oikeus.fi/index.htm

 

Onnettomuustutkintakeskus

 • Sivustolta löytyvät Suomessa sattuneiden suuronnettomuuksien sekä kaikkien ilmailu-, vesiliikenne- ja raideliikenneonnettomuuksien ja niiden vaaratilanteiden tutkintaselostukset. Selostuksien yhteyteen on liitetty myös turvallisuussuositukset vastaavien onnettomuustapausten ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi saatavilla on tutkimustuloksia annettujen suositusten toteutumisesta.
 • RSS-syötteet: ”Aloitetut tutkinnat”, ”Valmistuneet tutkinnat”, ”Muut tiedotteet”
 • Onnettomuustutkintakeskuksen sivut http://www.turvallisuustutkinta.fi/

 

Rikoksentorjuntaneuvosto – RTN

 • Sivustolla on perustietoa rikostorjunnasta, joka pitää sisällään muun muassa rikoksentorjunnan hyviksi käytännöiksi hyväksyttyjä menetelmiä eri maista. Saatavilla myös linkit turvallisuussuunnittelun sekä väkivallan vähentämisen verkkopalveluihin. Lisäksi sivuilla on julkaisuja liittyen mm. paikalliseen ja kansalliseen rikoksentorjuntaan sekä rikoksentorjunnan strategioihin. Tietoa löytyy myös avustuksista, joita oikeusministeriön myöntää rikoksentorjuntahankkeisiin sekä rikollisuutta ehkäisevän työn tukemiseen. Sivustolla hakuohjeet ja hakulomake.
 • RSS-syötteet: ”Uutiset”
 • Rikoksentorjuntaneuvoston sivut http://www.rikoksentorjunta.fi/fi/index.html

 

RTN-verkkopalvelu: Turvallisuussuunnittelu

 • Rikoksentorjuntaneuvoston ylläpitämän turvallisuussuunnittelun verkkopalvelun sivustolta löytyy runsaasti ohjeita erityisesti paikalliseen turvallisuussuunnitteluun. Sivustolta löytyy lisäksi runsaasti aihealueittain sekä kohderyhmittäin ryhmiteltyjä julkaisuja sekä linkkejä, joita myös yritykset voivat rikostorjunnassaan hyödyntää (esim. linkki SM:n julkaisuun ”Parhaita käytäntöjä paikallistason julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä”).
 • Turvallisuussuunnittelun teemasivut http://www.turvallisuussuunnittelu.fi/fi/

 

RTN-verkkopalvelu: Väkivallan vähentäminen

 • Sivustolle on koottu runsaasti tutkimuksiin sekä hankkeisiin perustuvaa tietoa väkivallan ehkäisemisestä erilaisissa olosuhteissa. Hyödyllistä tietoa on tarjoilla erityisesti tahoille, jotka ovat mukana turvallisuussuunnittelussa, rikoksentorjuntatyössä tai väkivallan vähentämiseen tähtäävissä toimissa ja hankkeissa. Sivustolta löytyvä tieto on palvelee lisäksi myös esimeriksi väkivallan uhreja työssään kohtaaville.
 • Väkivallan vähentämisen teemasivut http://www.vakivallanvahentaminen.fi/fi/index.html

 

Rikosseuraamuslaitos

 • Sivustolla oleva tieto keskittyy rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ja seuraamusten täytäntöönpanoon. Lisäksi sivustolta löytyy säännöllisesti päivittyviä tiedotteita sekä erilaisia oikopolkuja rikosseuraamusalan muille toimijoille.
 • Rikosseuraamuslaitoksen sivut http://www.rikosseuraamus.fi/index.htm

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

 • Sivustolta löytyy runsaasti yleistietoa tietoturvallisuudesta sekä erilaisia oppaita liittyen esimerkiksi internetin turvalliseen käyttöön. Lisäksi saatavilla on tietoa rekisteröidyn sekä rekisterin ylläpitäjän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä erilaisia lomakkeita heidän tarpeisiinsa.  
 • Tietosuojavaltuutetun toimiston sivut http://www.tietosuoja.fi/

Evästekäytäntö

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja tietokoneellesi.

Hyväksytkö?