Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Viranomaistietoa

Yritysturvallisuuden viranomaislähteet

Yritysturvallisuuteen liittyvä viranomaistieto on hajallaan eri viranomaisten sivustoilla. Tälle sivustolle on koottu päivitetty tieto sisäasiainministeriön Yritysturvallisuusportaalihankkeen ja sen aikana tehtyjen selvitysten tuloksista. Tiedot on jaoteltu ministeriöittäin.

 

Liikenne- ja viesintäministeriö 

 • CERT
 • Ilmatieteen laitos
 • Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
 • Viestintävirasto

Oikeusministeriö 

 • Oikeuslaitos
 • Onnettomuustutkintakeskus
 • Rikoksentorjuntaneuvosto – RTN
 • RTN-verkkopalvelu: Turvallisuussuunnittelu
 • RTN-verkkopalvelu: Väkivallan vähentäminen
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Opetusministeriön alaiset toimijat
 • Opetushallitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 •  Opetushallitus

Puolustusministeriö 

 •  Puolustusvoimat

Sisäasiainministeriö 

 • Hätäkeskuslaitos
 • Keskusrikospoliisi
 • Pelastustoimi
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Poliisihallitus
 • Poliisilaitokset
 • Rajavartiolaitos
 • Sisäisen turvallisuuden sihteeristö
 • Suojelupoliisi
 • Turvallisuusalan neuvottelukunta
 • Turvallisuusalan valvontayksikkö

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 • Sosiaali- ja terveysministeriön alasivu: Valmiusasiat
 • Sosiaali- ja terveysministeriön alasivu: Ympäristöterveys 
 • Finanssivalvonta
 • Säteilyturvakeskus - STUK
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Työsuojeluhallinto
 • Työterveyslaitos

Työ- ja elinkeinoministeriö 

 • Energiamarkkinavirasto
 • Finnvera Oyj
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Huoltovarmuuskeskus
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Kuluttajatutkimuskeskus
 • Matkailun edistämiskeskus
 • Mittatekniikan keskus
 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Suomen Teollisuussijoitus Oy
 • TEKES – teknologian innovaatioiden kehittämiskeskus
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
 • Työneuvosto
 • Valtakunnansovittelijan toimisto
 • Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Ulkoasiainministeriö 

 • Kansallinen turvallisuusviranomainen (NSA)

Valtionvarainministeriö 

 • Aluehallintovirasto – AVI
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus – ELY
 • Tulli
 • VAHTI, valtiovarainministeriö

Ympäristöministeriö 

 • Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu: Ympäristö.fi
 • Suomen ympäristökeskus - SYKE

 Muita toimijoita

 • Finanssialan keskusliitto
 • SPEK – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
 • Työturvallisuuskeskus

 Tiedot päivitetty 8.10.2013

Evästekäytäntö

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja tietokoneellesi.

Hyväksytkö?